петък, 4 май 2012 г.

Как да си облечем закачалка/How to dress up a hanger

Сигурно сте виждали закачалки, облечени с текстил. Често са елемент от декорацията на някоя красива снимка от някое списание. Ами, правят се много лесно :-).
Ето как:
Какво ви трябва:
- плат, колкото четири пъти закачалката – 2 парчета за отвън и две за отвътре, вътрешният плат може да е по-обикновен и едноцветен – една голяма закачалка се побира в правоъгълник около 50х30 см :-)
- Лист хартия
- Молив
- Шевна машина
- Ножица

Maybe you've seen hangers, covered with fabric. They are often used as a decorative element for some beautiful picture in a magazine. Well, making such hanger cloth is easy :-). Here's how: What you need:
- Fabric for the hanger – 4 times - two pieces for the outside and two for the inside, the inner fabric can be plain and simple - a large hanger fits into a rectangle around 50x30 cm :-)
- Paper
- Pencil
- Sewing machine
- Scissors1. Първо трябва да си нарисувате кройката или да сложите закачалката, която ще обличате върху голям лист хартия и да нарисувате контур около нея, колкото е самата тя, като вземете в предвид и дебелината й, т.е. ако е 2 см дебела, рисувате кройка поне с 1 см по-голяма. Във всеки случай не трябва да е по-малка от необходимото. Аз си нарисувах половината и я обърнах след това :-)
1. First you have to draw a pattern - put the hanger on a large sheet of paper and draw a line along it, taking into consideration hanger’s width, i.e. if it is 2 cm wide, draw the line at least 1 cm larger. In any case, it shouldn’t be smaller than necessary, but can be larger.. I drew half of it and then flipped it.2. Рисувате си с молив кройката върху плата. Важно е да рисувате от обратната страна на плата. Изрязвате на 1-1,5 см от така нарисуваната кройка четири парчета – вътрешно и външно. Когато подредите парчетата за рязане, те трябва да са лице към лице на щампите, защото така ще се шият.
2. Then you have to draw with pencil the pattern on the fabric and cut. It is important to draw on the wrong side of the fabric. Cut a pattern with a seam allowance of 1-1,5 cm. You have to cut four pieces - 2 internal and 2 external. When arranging the pieces for cutting, they must be facing the right sides each, as they will be sewn this way.3. Първо се шие само долната част (къдравата, или онази, която е отворена). Къдриците се обръщат и гладят. И за лицето и за гърба. После двете части – предна и задната със зашити къдрици се ушиват заедно. Оставя се по 1 см в средата горе, през където ще минава закачалката, както и в горната част на вътрешния плат, за да може да се обърне.
4. Обръщате цялото нещо през оставения отвор на вътрешния плат и довършвате.

3. First sew only the bottom part (the curly one). Then turn the curls inside out and iron. Do this for the front and for the back. Then the two parts - front and back with right sides to one another have to be sewn together. Leave 1 cm above at the middle, where the hanger will pass through and leave several centimeters on the top of the inside part for turning.
4. Turn the whole thing inside out through the left hole finish.
5. Готовата закачалка може да е чудесен елемент от ретро декорация, както и може да се използва по предназначение!
5. The finished hanger can be a wonderful element of a vintage decoration and can be used as a hanger as well!Няма коментари:

Публикуване на коментар