неделя, 22 април 2012 г.

Как да си направим текстилни шапки (похлупаци) за буркани/How to make textile caps (lids) for jars


Похлупаците за буркани със сигурност са нещо, което прави кухнята да изглежда още по-уютна. Те могат да бъдат приспособени за секунди или ушити за няколко минути J.
Ето как:
Какво ви трябва:
-     - Малко около 20 см свеж, красив плат
-     - Дантела около 20 см (ако желаете), прави нещата по-уютни
-     - Панделка около 20 см (ако желаете), прави нещата още по-красиви
-     - Ластик – около 20 см
-     - Конец и игла или шевна машина
-     - Буркан, по който да мерите
-     - Ножица
-     - Пергел – може и без него, но с него е по-удобно
-     - Шивашки метър


Lids on the jars are certainly something that makes the kitchen look cozy and warm. They can be made in seconds or sewn for a few minutes J.
Here's how:
Here is what you need:
- About 20 cm of colorful, beautiful fabric – pattern you like
- Lace, about 20 cm (optional), it will make the caps more retro and beautiful
- Ribbon, about 20 cm (optional)
- Elastic band, about 20 cm
- Needle and thread or sewing machine
- A jar, we can measure
- Scissors
- Trammel - you can do without it, but it is more convenient if you use one
- Measuring tape


1. Първо трябва да измерите ширината на нещото, което ще покриете (диаметъра). Кръгът, който трябва да изрежете трябва да е с два пъти по-голям диаметър, защото ще го подгъваме.
1. You must first measure the width of what you are going to cover (the diameter). The circle that should be cut must be two times larger in diameter than the jar.2. Рисувате си кръг с два пъти по-голям диаметър върху гърба на текстила, който сте избрали. Ако имате пергел, правите кръг с радиус, равен на гърлото та буркана, а ако нямате – обръщате буркана, рисувате кръг с негова помощ върху текстила и след това рисувате още един,  така че приблизителната големина на кръга, който ще се получи да е двойна.
2. Draw a circle twice the diameter on the back of the fabric you choose. If you have a trammel, make a circle with a radius equal to the throat of the jar, if not - turn the jar upside down, draw a circle around the throat and then measure and draw another one, so that the approximate size of the circle you will get is double.3. Изрязвате кръга, правите малки разрези от около 0.5 см по цялата обиколка, за да е по-лесно да е подгъне, подгъвате и по цялата дължина слагате дантела.
4. На около 1.5 см от края на плата зашивате ластика. Той-може и да е в самия края, но не по-близо до средата, защото трябва да е по-голям от гърлото на буркана.

3. Cut the circle, make small cuts of about 0.5 cm along the entire circumference to be easier to be fold, fold and sew the fabric, as shown and put lace along the entire length.
4. Sew the elastic band on the fabric at about 1.5 cm from the edge of the fabric. It may be in the very end, but not closer to the middle because it must be larger than the neck of the jar.5. По желание украсявате с панделка и каквото ви хрумне. И готово J!
5. If desired, decorate with ribbon and whatever you want. And you are ready!


Няма коментари:

Публикуване на коментар